DAHA Tutkimuksen datan hallinnan viitearkkitehtuuri - Toimijat ja kyvykkyydet

From Sonja Sipponen  

views