Search for media from: "Otto Andersson"

EUDAT-palvelut datanhallintaan – Antti Pursula

Tämä video on osa webinaarisarjaa, jossa esitellään CSC:n palveluita.

From  Otto Andersson 0 likes 5 plays

Arkaluonteinen datanhallinta – Ilkka Lappalainen

Tämä video on osa webinaarisarjaa, jossa esitellään CSC:n palveluita.

From  Otto Andersson 0 likes 0 plays

Tutkimusaineistojen hallinta – Jessica Parland-von Essen

Tämä video on osa webinaarisarjaa, jossa esitellään CSC:n palveluita.

From  Otto Andersson 0 likes 8 plays

Pitkäaikaissäilytys – Kimmo Koivunen

Tämä video on osa webinaarisarjaa, jossa esitellään CSC:n palveluita.

From  Otto Andersson 0 likes 0 plays

Fairdata – Kuisma Lehtonen

Tämä video on osa webinaarisarjaa, jossa esitellään CSC:n palveluita.

From  Otto Andersson 0 likes 0 plays

Tutkimustiedon hallinnan palvelut – Walter Rydman

Tämä video on osa webinaarisarjaa, jossa esitellään CSC:n palveluita.

From  Otto Andersson 0 likes 5 plays

Laskennallisen tutkimuksen palvelut - Pekka Lehtovuori

Tämä video on osa webinaarisarjaa, jossa esitellään CSC:n palveluita.

From  Otto Andersson 0 likes 0 plays

Suurteholaskennan palvelut – Sebastian von Alfthan

Tämä video on osa webinaarisarjaa, jossa esitellään CSC:n palveluita.

From  Otto Andersson 0 likes 16 plays

Laskenta-alustat – Samuli Saarinen

Tämä video on osa webinaarisarjaa, jossa esitellään CSC:n palveluita.

From  Otto Andersson 0 likes 10 plays

Suurteholaskennan ohjelmoinnin tuki – Jussi Heikonen

Tämä video on osa webinaarisarjaa, jossa esitellään CSC:n palveluita.

From  Otto Andersson 0 likes 7 plays

Resurssien- ja asiakkaidenhallinnan tukipalvelut – Jussi Tella

Tämä video on osa webinaarisarjaa, jossa esitellään CSC:n palveluita.

From  Otto Andersson 0 likes 8 plays

Data-analytiikan palvelut – Aleksi Kallio

Tämä video on osa webinaarisarjaa, jossa esitellään CSC:n palveluita.

From  Otto Andersson 0 likes 0 plays

Julkishallinon digitalisaation edistämispalvelut – Tuija Raaska

Tämä video on osa webinaarisarjaa, jossa esitellään CSC:n palveluita.

From  Otto Andersson 0 likes 0 plays

Tiedealatuki – Atte Sillanpää

Tämä video on osa webinaarisarjaa, jossa esitellään CSC:n palveluita.

From  Otto Andersson 0 likes 0 plays

Dataintesiivisten tieteiden työkalut – Katri Tegel

Tämä video on osa webinaarisarjaa, jossa esitellään CSC:n palveluita.

From  Otto Andersson 0 likes 3 plays

Yhteiset alustat ja räätälöidyt palvelut – Totti Mäkelä

Tämä video on osa webinaarisarjaa, jossa esitellään CSC:n palveluita.

From  Otto Andersson 0 likes 0 plays